Laatste nieuws en up-date 16 december 2019

Primair Onderwijs

Op 11 december 2019 hebben de PO-Raad en de vakbonden hun handtekeningen gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Bekijk hier het onderhandelaarssakkoord, de salaristabellen en de nieuwe functiereeksen en voorbeeldfunctiebeschrijvingen voor onderwijsondersteunend personeel en directeuren.

Kenmerken FUWASYS

In de CAO RIJK is in bijlage 6 de aanpassing van de Kenmerken te zien. Met name de kenmerken 3 en 8 werden aangepast. Zie hier de CAO RIJK en scroll naar bijlage 6 om deze te downloaden.

Tarieven voor 2020

In de SPO bestuursvergadering van 7 november 2019 werd besloten de tarieven te indexeren met CBS-factor. De tarieven voor examinering en bijscholing stijgen met 2,7%. De tarieven zijn op te vragen bij het SPO-secretariaat.

Functiereeks leraren PO

De nieuwe functiebeschrijvingen van de leraren in het PO zijn te vinden op de website van de PO Raad: Zie  hier en zie hier voor nadere informatie onder het thema HRM.

FAQ en Functiereeks Leraren PO

Zie voor vragen en antwoorden inzake de functiebeschrijvingen van leidinggevende functies in het PO de pagina FAQ!

Digitalisering SPO Examinering

Het bestuur van SPO heeft besloten om m.i.v. 7 december 2017 tot een digitaliseringslag voor het (her)examen te komen. De kandidaat zal de opdrachten op een - door SPO-beschikbaar gestelde - laptop kunnen uitvoeren.

Zie ook het Examenreglement.

Register

In het register vindt u de meest recente gegevens - telefoonnummers en mailadressen - van de SPO-gecertificeerden.

eFUWA

Schoolbesturen die op een toegankelijke en makkelijke manier aan de slag willen functievorming, kunnen sinds eind 2014 gebruik maken van een nieuwe, webbased variant van Fuwasys: eFUWA Onderwijs.

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en systeemeigenaar van FUWAHBO Leeuwendaal hebben dit systeem ontwikkeld.

Zie voor nadere informatie over aanschaf en licentievoorwaarden hier.

Data certificering bijscholing 2019

(data voor 2020 worden voor de zomer bekend gemaakt)

Onderwijs Rol 1 + 2
Maandag 9 september 2019
Woensdag 18 september 2019
Woensdag 2 oktober 2019
Vrijdag 11 oktober 2019
Woensdag 20 november 2019
 

Onderwijs Rol 3

Vrijdag 4 november 2019


Overig Rol 3

Vrijdag 4 november 2019


Overig Rol 1 + 2

Maandag 28 oktober 2019


LET OP!
Om het certificaat te behouden is het verplicht deel te nemen aan een scholingsdag en een casus in te leveren. Dit geldt voor alle FUWASYS-versies waarvoor SPO certificeert.

Data examinering 2019

Het examen is gepland op maandag 9 december 2019 of dinsdag 10 november 2019. 

Data voor certificerings-examens 2019: dinsdag 30 april 2019.
 

Tool FGR beschikbaar!

Naast het Handboek FGR is er ook toegang tot de digitale tool. Klik hier.

Nieuwe opzet bijscholing per 2013

Het SPO-bestuur heeft in 2012 besloten tot een wijziging van de opzet en frequentie van de bijscholing. De door de wol geverfde experts kunnen volstaan met een 2-jaarlijkse bijscholing. Daarnaast zal bij de ingebrachte casuïstiek meer aandacht zijn voor het totale adviesproces. Klik hier voor nadere informatie.

Handboek FGR

Download hier het Handboek FGR voor nadere informatie over de opbouw, de toepassing, de afspraken over de specifieke werkzaamheden, de met het FGR verbonden instrumenten en over het beheer en het onderhoud FGR. Het Handboek kent versie 2.4 en is van september 2012.

Handboek FGR
Presentatie Functiegebouw Rijk