Certificering/Examen

SPO certificeert toepassers van FUWASYS.

Denk hierbij aan FUWA-BVE, FUWA-VO, FUWA-PO, FUWA-HBO, FUWASYS-RIJK, FUWA-PROV.

Certificeren van een FUWASYS-toepasser houdt in, dat SPO verklaart dat de gecertificeerde persoon na het slagen voor het SPO-certificeringexamen in staat geacht mag worden FUWASYS toe te passen volgens de spelregels en de waarderingsnormen die de systeemhouder daaraan stelt. Dit verklaren gebeurt via opname in een openbaar toegankelijk register (zie Register).

SPO organiseert enkele keren per jaar een examen op basis van een open inschrijving.

2019

Data voor certificerings-(her)examens 2019:

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen naar info@spo3.nl.

De kosten voor certificering (examen) bedragen in 2019 € 841,- (excl. btw) per deelnemer. 

Herexamen

De kosten voor een herexamen bedragen in 2019 € 433,- (excl. btw).

Examinatoren

De examinatoren zijn:

dhr. J.A. (Hans) Overduin

mw. C.D. (Nuna) van den Berg

mw. R.B.J. (Ellie) Roetgerink MPM
 

Voorwaarden voor examen

Om het certificaat te behalen adviseren wij eerst de toepassings- en verdiepingscursus FUWASYS te volgen. Voor informatie over deze cursussen kunt u terecht bij aanbieders in het veld.

Daarnaast organiseert SPO jaarlijks/tweejaarlijks verplichte bijscholingen voor gecertificeerden (zie Bijscholingsdagen). 

Aanmeldingsformulier examen 9 december 2019
Aanmeldingsformulier examen buiten Nederland
Aanmeldingsformulier herexamen 9 december 2019
Aanmeldingsformulier herexamen 10 december 2019
Aanmeldingsformulier examen 10 december 2019
Eindtermen
Examenreglement 2018
Voorwaarden opleidingen / certificering