Register

Na het met goed gevolg afleggen van het certificeringsexamen worden de gegevens van gecertificeerden opgenomen in het SPO-register. Alle informatie in dit register is op verzoek en met instemming van betrokkenen opgenomen.

Opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers die informatie wensen naar aanleiding van het SPO-register, kunnen hiervoor contact opnemen met het secretariaat van SPO:

Femke Kuipers en Jantine van der Wal
T 035 542 75 70 - info@spo3.nl

 

of met de bestuurssecretaris Ellie Roetgerink

- door een mailbericht te sturen naar info@spo3.nl

Gecertificeerden zijn zelf verantwoordelijk voor vermelding van de juiste gegevens in het register.

Mutatieformulier register gecertificeerden
Register