Relevante informatie

FUWA-VO en FUWA-PO


De Stichting DKP was tot 1 januari 2011 eigenaar van de FUWA-VO en FUWA-PO versie. De VSWO (vereniging van samenwerkende werkgeversorganisaties in het onderwijs) heeft FUWA-VO 2002 ontwikkeld en destijds ondergebracht in haar stichting DKP. De DKP verstrekt sublicenties aan leden van de werkgeversorganisaties en aan, naar haar idee, daarvoor in aanmerking komende derden.

Per 1 januari 2011 zijn de VO-raad en de PO-raad eigenaar voor respectievelijk FUWA-VO en FUWA-PO.

Voor meer informatie over FUWA-VO 2010 verwijzen wij u naar de diverse websites van de werkgeversorganisaties:

VO-raad: www.vo-raad.nl en naar de heer E. Rog

PO-raad: www.poraad.nl en naar mevrouw P. Verwilligen

Besturenraad: www.besturenraad.nl
Bond KBVO: www.bondkbvo.nl en www.bondkbo.nl
VBS: www.vbs.nl
VOS/ABB: www.vosabb.nl

FUWA-PROV


Voor meer informatie over FUWA-PROV kunt u terecht bij het IPO, www.IPO.nl

FUWASYS/Functiegebouw Rijk


Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is eigenaar van de versie FUWASYS, zie www.fuwasys.nl

FUWA-BVE


De MBO Raad, de landelijke brancheorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs te Woerden, is eigenaar van de FUWA-Bve versie. Zie voor meer informatie www.mboraad.nl

FUWA-HBO


Leeuwendaal is met ingang van 15 maart 2011 eigenaar van de FUWA-HBO versie
Zie www.leeuwendaal.nl