Relevante informatie systeemeigenaren

FUWA-PO > voor meer informatie over FUWA PO kunt u terecht bij de PO-Raad:  www.poraad.nl en vragen naar mevrouw Danielle de Jong (tijdelijk waarnemer)

FUWA-VO > voor meer informatie over FUWA PO kunt u terecht bij de PO-Raad:  www.poraad.nl en vragen naar mevrouw Danielle de Jong (tijdelijk waarnemer)

FUWA-MBO > De MBO Raad, de landelijke brancheorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs te Woerden, is eigenaar van de FUWA-Bve versie. Zie voor meer informatie www.mboraad.nl

FUWA-HBO > Leeuwendaal is met ingang van 15 maart 2011 eigenaar van de FUWA-HBO versie
Zie www.leeuwendaal.nl

FUWA-PROV > Voor meer informatie over FUWA-PROV kunt u terecht bij het IPO, www.IPO.nl

FUWASYS/Functiegebouw Rijk > Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is eigenaar van de versie FUWASYS, zie www.fuwasys.nl