Laatste nieuws en up-date 28 mei 2020

CORONAVIRUS en maatregelen

Het bestuur van SPO volgt de richtlijnen van het RIVM en overheid. Het eerstvolgende geplande (her)examen staat gepland voor 29 juni a.s. De examenruimte en toegang tot deze examenruimte voldoen aan de voorwaarden van 1,5 meter en hygiëne-maatregelen. Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van SPO.

Primair Onderwijs

Op 11 december 2019 hebben de PO-Raad en de vakbonden hun handtekeningen gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Bekijk hier het onderhandelaarssakkoord, de salaristabellen en de nieuwe functiereeksen en voorbeeldfunctiebeschrijvingen voor onderwijsondersteunend personeel en directeuren.

Kenmerken FUWASYS

In de CAO RIJK is in bijlage 6 de aanpassing van de Kenmerken te zien. Met name de kenmerken 3 en 8 werden aangepast. Zie hier de CAO RIJK en scroll naar bijlage 6 om deze te downloaden. De nieuwe kenmerken FUWASYS/RIJK gelden vanaf 1 januari 2020.

Tarieven voor 2020

In de SPO bestuursvergadering van 7 november 2019 werd besloten de tarieven te indexeren met CBS-factor. De tarieven voor examinering en bijscholing stijgen met 2,7%. De tarieven zijn op te vragen bij het SPO-secretariaat.

Functiereeks leraren PO

De nieuwe functiebeschrijvingen van de leraren in het PO zijn te vinden op de website van de PO Raad: Zie  hier en zie hier voor nadere informatie onder het thema HRM.

eFUWA

Schoolbesturen die op een toegankelijke en makkelijke manier aan de slag willen functievorming, kunnen sinds eind 2014 gebruik maken van een nieuwe, webbased variant van Fuwasys: eFUWA Onderwijs.

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en systeemeigenaar van FUWAHBO Leeuwendaal hebben dit systeem ontwikkeld.

Zie voor nadere informatie over aanschaf en licentievoorwaarden hier.

Data certificering bijscholing 2020

(data voor 2020 worden voor de zomer bekend gemaakt)

Onderwijs Rol 1 + 2
(data worden nog ingevuld)
 

Onderwijs Rol 3

(data worden nog ingevuld)


Overig Rol 3

(data worden nog ingevuld)


Overig Rol 1 + 2

(data worden nog ingevuld)


LET OP!
Om het certificaat te behouden is het verplicht deel te nemen aan een scholingsdag en een casus in te leveren. Dit geldt voor alle FUWASYS-versies waarvoor SPO certificeert: Onderwijs, RIJK, Provincie.

Tool FGR beschikbaar!

Naast het Handboek FGR is er ook toegang tot de digitale tool. Klik hier

Opzet SPO bijscholing per 2013

Het SPO-bestuur heeft in 2012 besloten tot een wijziging van de opzet en frequentie van de bijscholing. De door de wol geverfde experts kunnen volstaan met een 2-jaarlijkse bijscholing. Daarnaast zal bij de ingebrachte casuïstiek meer aandacht zijn voor het totale adviesproces. Klik hier voor nadere informatie.

Handboek FGR

Download hier het Handboek FGR voor nadere informatie over de opbouw, de toepassing, de afspraken over de specifieke werkzaamheden, de met het FGR verbonden instrumenten en over het beheer en het onderhoud FGR. Het Handboek kent versie 2.4 en is van september 2012.

Presentatie Functiegebouw Rijk
Handboek FGR