Welkom

Welkom op de website van de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO).
De Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) is in 1999 voor de onderwijssector opgericht en is een initiatief van en wordt bestuurd door de eigenaren van FUWASYS-versies.

De systeemeigenaren zijn:

 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: mw. K. van der Vliet  (MBO-Raad)
Penningmeester: dhr. R. van Oppen (Leeuwendaal)
Overige leden:

mw. D. de Jong (VO-Raad)
mw. Y. van Dijke (PO-Raad)

Bestuurssecretaris/adviseur: mw. P. van Iperen

Erelid:

dhr. J.A. (Hans) Overduin (per september 2021). Hans was zeer betrokken bij SPO en één van de oprichters van SPO op 22 oktober 1999. De laatste 11 jaar in de rol als examinator van SPO.

Vergaderdata in 2022 zijn:

Het bestuur vergadert in 2022 3 x per jaar

17 maart - 7 juli  - 3 november

Contact:
Voor nadere informatie over examens en bijscholingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van SPO. Hiervoor kunt u een mail bericht sturen naar info@spo3.nl. t.a.v. Esmee de Keijzer.

Voor bestuursvragen kunt u tot 1 januari 2022 contact opnemen met de bestuurssecretaris mw. R.B.J. (Ellie) Roetgerink) via het zenden van een mailbericht naar info@spo3.nl. Vanaf deze datum kunt u contact opnemen met de nieuwe bestuurssecretaris mw. P. (Petra) van Iperen.

 

Doel:
De stichting heeft ten doel het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en het borgen van de continuïteit van de toepassing van FUWASYS-systemen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het certificeren van toepassers van FUWASYS-systemen.
b. Het (laten) verzorgen van de bijscholing van gecertificeerde toepassers.
c. Het inrichten en bijhouden van het register van gecertificeerde toepassers.