Welkom op de website van de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs.

De Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) is in 1999 voor de onderwijssector opgericht en is een initiatief van en wordt bestuurd door de eigenaren van FUWASYS-versies.

De systeemeigenaren zijn:

  • de MBO-raad voor FUWA-MBO
  • de VO-raad voor FUWA-VO
  • de PO-raad voor FUWA-PO
  • Leeuwendaal voor FUWA-HBO

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: dhr. A. Michels (ROC van Twente)
Penningmeester: mw. R. Paulissen (Leeuwendaal)
Overige leden: mw. D. de Jong (VO-Raad)
mw. Y. van Dijke (PO-Raad)
Bestuurssecretaris/adviseur: mw. P. van Iperen

Erelid:
dhr. J.A. (Hans) Overduin (per september 2021). Hans was zeer betrokken bij SPO en één van de oprichters van SPO op 22 oktober 1999. De laatste 11 jaar in de rol als examinator van SPO.

Vergaderdata in 2024 zijn:

Het bestuur vergadert in 2024 3 x per jaar

25 maart – 24 juni – 18 november

Doel:

De stichting heeft ten doel het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en het borgen van de continuïteit van de toepassing van FUWASYS-systemen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het certificeren van toepassers van FUWASYS-systemen.
b. Het (laten) verzorgen van de bijscholing van gecertificeerde toepassers.
c. Het inrichten en bijhouden van het register van gecertificeerde toepassers.