Welkom

Welkom op de website van de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO).
De Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) is in 1999 voor de onderwijssector opgericht en is een initiatief van en wordt bestuurd door de eigenaren van FUWASYS-versies.

De systeemeigenaren zijn:

 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: mw. K. van der Vliet  (MBO-Raad)
Penningmeester: dhr. R. van Oppen (Leeuwendaal)
Overige leden:

mw. D. de Jong (VO-Raad)
mw. Y. van Dijke (PO-Raad)

Bestuurssecretaris/adviseur: mw. R.B.J. Roetgerink MPM

Het bestuur vergadert in 2021 3 x per jaar

Vergaderdata in 2021 zijn:

25 maart - 8 juli  - 4 november

 

Contact:
Voor nadere informatie over examens en bijscholingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van SPO. Hiervoor kunt u een mail bericht sturen naar info@spo3.nl. t.a.v. Esmee de Keijzer.

Voor bestuursvragen kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris mw. R.B.J. (Ellie) Roetgerink via het zenden van een mailbericht naar info@spo3.nl.

 

Doel:
De stichting heeft ten doel het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en het borgen van de continuïteit van de toepassing van FUWASYS-systemen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het certificeren van toepassers van FUWASYS-systemen.
b. Het (laten) verzorgen van de bijscholing van gecertificeerde toepassers.
c. Het inrichten en bijhouden van het register van gecertificeerde toepassers.