Systeemeigenaren

FUWA-PO > voor meer informatie over FUWA PO kunt u terecht bij de PO-Raad:
www.poraad.nl en vragen naar mevrouw Yvonne van Dijke.

FUWA-VO > voor meer informatie over FUWA VO kunt u terecht bij de VO-Raad:
www.vo-raad.nl en vragen naar mevrouw Danielle de Jong.

FUWA-MBO > voor meer informatie over FUWA MBO kunt u terecht bij de MBO-Raad: 
www.mboraad.nl en vragen naar mevrouw Kirsten van der Vliet.

FUWA-HBO > voor meer informatie over FUWA HBO kunt u terecht bij Leeuwendaal:
www.leeuwendaal.nl en vragen naar Ramon van Oppen.

FUWA-PROV > voor meer informatie over FUWA-PROV kunt u terecht bij het IPO: 
www.ipo.nl  en vragen naar Richard van der Mast.

M.i.v. 1 januari 2022 certificeert de Uitvoeringsorganisatie  (UBR) voor FUWASYS/Functiegebouw Rijk > Het DGOO (Directoraat-generaal Overheidsorganisatie) vallend onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is eigenaar van de versie FUWASYS. De uitvoeringsorganisatie (UBR) – ook vallend onder BZK – heeft een voorkeursrecht gevraagd aan DGOO.