Vacature: Bijscholingsdocent SPO

Beste SPO gecertificeerde,

Het bestuur van SPO is opzoek naar een bijscholingsdocent.

In de bijlage staat alle informatie hieromtrent.

Reacties kunnen voor 6 juli a.s. gericht worden aan het SPO-bestuur en gemaild worden naar info@spo3.nl

Vacature bijscholingsdocent SPO

FUWA-RIJK register O&P Rijk

Het online register van het O&P Rijk met daarin de RIJK gecertificeerde staat online.

Deze is via de volgende link te bekijken.

FUWASYS

Met ingang van 1 januari 2022 zal SPO geen examens meer afnemen voor FUWASYS. De Uitvoeringsorganisatie (DGDOO) heeft SPO laten weten de opleidingen zelf ter hand te willen nemen en aan de systeemeigenaar O&P Rijk (BZK) een voorkeursrecht te vragen.

Dit betekent dat SPO geregistreerden die:

– naast een registratie voor FUWA-Onderwijs en/of FUWAPROV ook voor FUWASYS zijn gecertificeerd de registratie behouden maar dat de registratie voor FUWASYS niet zal worden onderhouden door SPO

– alleen voor FUWASYS zijn gecertificeerd de registratie behouden maar dat de registratie voor FUWASYS niet zal worden onderhouden door SPO. Zij kunnen – indien zij in het Register van SPO opgenomen willen blijven – voor de aanvullende versie FUWA-Onderwijs worden geregistreerd.

CORONAVIRUS en overheidsmaatregelen

Het bestuur van SPO volgt de richtlijnen van het RIVM en overheid. De examenruimte en toegang tot deze examenruimte voldoen aan de voorwaarden van 1,5 meter en hygiëne-maatregelen. Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van SPO.

Het bestuur van SPO heeft 29 november 2021 besloten om de nog komende SPO-bijscholingen in 2021 ONLINE te organiseren. Dit in verband met de nieuwe COVID-19 overheidsmaatregel om zo veel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken.

Tarieven voor 2022

De tarieven voor examinering en bijscholing stijgen jaarlijks. De tarieven zijn op te vragen bij het SPO-secretariaat.

eFUWA

Schoolbesturen die op een toegankelijke en makkelijke manier aan de slag willen functievorming, kunnen sinds eind 2014 gebruik maken van een nieuwe, webbased variant van Fuwasys: eFUWA Onderwijs. De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en systeemeigenaar van FUWAHBO Leeuwendaal hebben dit systeem ontwikkeld. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de systeemeigenaren.

Informatie m.b.t. FUWASYS/FGR

Toegang tot de digitale tool. Klik hier

Zie hier het Handboek FGR voor nadere informatie over de opbouw, de toepassing, de afspraken over de specifieke werkzaamheden, de met het FGR verbonden instrumenten en over het beheer en het onderhoud FGR. Het Handboek kent versie 2.4 en is van september 2012.

In de CAO RIJK is in bijlage 6 de aanpassing van de Kenmerken te zien. Met name de kenmerken 3 en 8 werden aangepast. Zie hier de CAO RIJK en scroll naar bijlage 6 om deze te downloaden. De nieuwe kenmerken FUWASYS/RIJK gelden vanaf 1 januari 2020.

Handboek FGR
Presentatie Functiegebouw Rijk