Certificering/bijscholing

Om het FUWASYS-versie certificaat te behouden, is het vanaf 2009 voor alle FUWASYS-versies verplicht om jaarlijks danwel tweejaarlijks (m.i.v. 2013 voor FUWAPROV) aan een bijscholingsdag deel te nemen. De frequentie hangt af van de rol die de toepasser vervult in het adviesproces. Voor FUWA-PROV geldt een 2-jaarlijkse bijscholing vanaf 2011.

Het certificaat verloopt als er niet aan de bijscholing wordt deelgenomen.

Een SPO-gecertificeerde wordt gevraagd in welke rol de toepassing van FUWA (inhoud en proces) gebruikt wordt.

Er worden daartoe 3 rollen onderscheiden

  1. Starter: de starter is recent gecertificeerd en volgt de eerste 5 jaar jaarlijks de bijscholing. Na 5 jaar is te zien of FUWA-kennis nodig is in de rol van Procesbegeleider (rol 2) of Procesbegeleider/Expert (rol 3);
  2. Procesbegeleider: de procesbegeleider begeleidt het proces dat nodig is om FUWA in de organisatie te gebruiken. De procesbegeleider weet hoe het werkt maar voor de procesondersteuning en inhoudelijke puntjes op de ‘i’ wordt een expert ingeschakeld. De procesbegeleider volgt jaarlijks een bijscholing die ingaat op deze rol. Het jaarlijkse programma vraagt casuïstiek en zal naast de inhoud ook ingaan op het adviesproces;
  3. Procesbegeleider/Expert: de procesbegeleider/expert adviseert over functiebeschrijvingen en scoreprofielen, functiereeksen en -families, functieboeken. Adviseert over de project- en procesaanpak. Kortom is de expert, geeft het (inhoudelijk) eindadvies waarop het verantwoordelijke management een beslissing kan nemen. Neemt 1 x per 2 jaar deel aan een bijscholing waarbij je aangedragen casuïstiek een rol speelt en de docenten zonodig de verdergaande bestuurlijk/politieke context duiden.

Bij het aanbod van de scholingsdagen zal helder worden aangegeven voor welke doelgroep de bijscholing bedoeld is.

Waarom certificering/bijscholing?

Certificering/bijscholing biedt op de eerste plaats opdrachtgevers de zekerheid dat zij kwaliteit krijgen geleverd. Ook biedt certificering bredere kansen op de markt en kan het een beslissend argument van opdrachtgevers zijn bij hun keuze. Dit is zeker het geval bij opdrachtgevers uit de VO- en PO-sector omdat dit in hun CAO is opgenomen. Certificering versterkt de rechtspositie van de organisatie in gevallen van aansprakelijkheid en vergroot het onderscheidend vermogen van de organisatie in de markt. De meerwaarde van certificering voor de organisatie kan zijn kostenbesparing en verhoging van efficiency en effectiviteit, doordat de adviseur gekwalificeerd is waardoor onnodige fouten en dus faalkosten voorkomen kunnen worden.

Bijscholingsdocenten

De bijscholingsdocenten zijn:

mw. R.B.J. (Ellie) Roetgerink MPM (www.ellieroetgerink.nl)

dhr. P. (Paul) Janssen (paul.janssen@leeuwendaal.nl)

Tarieven 2024:

Let wel: tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Kosten voor bijscholing kosten in 2024: €664,- (excl btw) per deelnemer.

Let wel: SPO verzorgt zelf geen opleidingen voor het behalen van het certificaat. Hiervoor kunt u terecht bij aanbieders in de markt.

Data en kosten in 2024:

Data voor 2024 worden bekend gemaakt in maart 2024, wanneer u moet bijscholen ontvangt u hiervoor een uitnodiging om in te schrijven en deel te nemen.

De kosten voor een bijscholingsdag bedragen in 2024 € 664,- (excl. btw) per deelnemer.

Let wel: SPO verzorgt zelf geen opleidingen voor het behalen van het certificaat. Hiervoor kunt u terecht bij aanbieders in de markt.

Eindtermen bijscholing
Voorwaarden SPO 2020

Mijn Portfolio:

Kijk vanaf 2022 op www.spo.mijnportfolio.nl

Voor iedereen die is gecertificeerd is hier een profiel aangemaakt.

Mocht je hier meer informatie over willen hebben, neem dan contact op via info@spo3.nl