Contact:

Voor nadere informatie over examens en bijscholingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van SPO. Hiervoor kunt u een mail bericht sturen naar info@spo3.nl. t.a.v. Esmee de Keijzer.

Voor bestuursvragen kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris mw. P. (Petra) van Iperen via het zenden van een mailbericht naar info@spo3.nl.

Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs

Bezoekadres: Gooimeer 4 – 15, 1411 DC Naarden,  Tel: 035 542 75 70 E-mail: info@spo3.nl

FAQ (Examen en Certificaat)

Vraag 1:

Wat is het beleid van SPO v.w.b. de certificering. Hoelang is een certificaat ‘houdbaar’?
Met andere woorden: stel ik volg dit jaar de bijscholing niet. Is het certificaat dan verlopen?
Antwoord:
Het certificaat verloopt als er niet aan de bijscholing wordt deelgenomen. Soms wil men het certificaat weer hebben, in dat geval moet er opnieuw examen worden gedaan. Met ingang van 2013 is de frequentie van de bijscholing gewijzigd. Dit is afhankelijk van je rol. Zie informatie bij Certificering/bijscholing.

Vraag 2:

Stel dat ik dit jaar geen bijscholing volg kan ik dan volgend jaar aanschuiven als ik dat wil?
Antwoord:
Nee, u zult dan eerst weer, met goed gevolg, examen moeten doen.

Vraag 3:

Wat is de voorwaarde om aan de bijscholing te kunnen deelnemen? Geldt een certificaat van het voorgaande jaar, als een soort entreebewijs?
Antwoord:
U kunt deelnemen aan de bijscholing als u ingeschreven staat in het register. SPO houdt bij wie de scholingsdag heeft gevolgd; iedereen die zich niet heeft aangemeld wordt aan het eind van het jaar uitgeschreven. Alle gecertificeerden krijgen jaarlijks diverse ‘herinneringen’ per e-mail.