Certificeren/Examen

SPO certificeert toepassers van de volgende FUWASYS-versies:

– FUWA-PO, FUWA-VO, FUWA-MBO, FUWA-HBO, FUWA-PROV.

Tot 1 januari 2022 werd ook gecertificeerd voor FUWASYS-RIJK. De Uitvoeringsorganisatie voor FUWASYS-RIJK heeft besloten om met ingang van 2022 het recht in eigen hand te nemen voor de certifcering en bijscholing FUWASYS-RIJK.

Certificeren van een FUWASYS-versie-toepasser houdt in, dat SPO verklaart dat de gecertificeerde persoon na het slagen voor het SPO-certificeringexamen in staat geacht mag worden FUWASYS-versie toe te passen volgens de spelregels en de waarderingsnormen die de systeemhouder daaraan stelt. Dit verklaren gebeurt via opname in een openbaar toegankelijk register (zie Register).

SPO organiseert enkele keren per jaar een examen op basis van een open inschrijving.

Examen 2024

Data voor certificerings-examens 2024:

De kosten voor certificering (examen) bedragen in 2024 €1025,- (excl. btw) per deelnemer.

De kosten voor een herexamen bedragen in 2024 €527,- (excl. btw) per deelnemer.

Herexamen 2024

Voor data zie examens

Tarievering (her)examen

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met een CBS-factor. De tarieven zijn op te vragen bij het SPO-secretariaat.

Examinatoren

De examinatoren zijn:

mw. C. Raissouni

mw. P. van Iperen

Voorwaarden voor examen

Om het certificaat te behalen adviseren wij eerst de toepassings- en verdiepingscursus FUWASYS-versie waarvoor een certificaat wordt gewenst te volgen. Voor informatie over deze cursussen kunt u terecht bij aanbieders in het veld.

Daarnaast organiseert SPO jaarlijks/tweejaarlijks verplichte bijscholingen voor gecertificeerden (zie Bijscholingsdagen).

Voorwaarden SPO 2020
Examenreglement SPO 2023
Eindtermen